Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

5.1.0 Leeftijdsopbouw personeel in loondienst

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 5.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT 
13?vestiging
14(SUM(?1620) AS ?16_20)
15(SUM(?2125) AS ?21_25)
16(SUM(?2630) AS ?26_30)
17(SUM(?3135) AS ?31_35)
18(SUM(?3640) AS ?36_40)
19(SUM(?4145) AS ?41_45)
20(SUM(?4650) AS ?46_50)
21(SUM(?5155) AS ?51_55)
22(SUM(?5660) AS ?56_60)
23(SUM(?6165) AS ?61_65)
24(SUM(?6670) AS ?66_70)
25(SUM(?7175) AS ?71_75)
26
27{
28  BIND(($kwartaal) AS ?kwartaal)
29  BIND(
30      IF(?kwartaal = 'Q1', "2022-01-01"^^xsd:date, 
31      IF(?kwartaal = 'Q2', "2022-04-01"^^xsd:date,
32      IF(?kwartaal = 'Q3', "2022-07-01"^^xsd:date,
33      IF(?kwartaal = 'Q4', "2022-10-01"^^xsd:date,
34      '')))) AS ?start_periode )
35  BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
36  ?overeenkomst 
37    a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
38    onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
39    onz-g:isAbout ?locatie ;
40    onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
41    OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
42  FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && (?eind_overeenkomst >= ?start_periode|| !BOUND(?eind_overeenkomst)))
43  ?locatie 
44    a onz-g:StationaryArtifact ;
45    onz-g:partOf* ?v .
46  {
47    ?v 
48      a onz-org:Vestiging ;
49      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
50    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
51      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
52  } UNION {
53    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
54    ?v onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
55    ?organisatie_uri 
56      a onz-g:Business ;
57      rdfs:label ?Organisatie .
58    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
59  }    
60  ?werknemer 
61    a onz-g:Human ;
62    onz-g:hasDateOfBirth ?geboortedatum .
63  
64  BIND(YEAR(?eind_periode) - YEAR(?geboortedatum) AS ?leeftijd_voorl)
65  BIND(IF(MONTH(?geboortedatum) > MONTH(?eind_periode) 
66    || (MONTH(?geboortedatum) > MONTH(?eind_periode) && DAY(?geboortedatum) > DAY(?eind_periode)), 
67    ?leeftijd_voorl - 1, ?leeftijd_voorl) AS ?leeftijd)
68  
69  BIND(IF(?leeftijd >= 16 && ?leeftijd <= 20, 1, 0) AS ?1620)
70  BIND(IF(?leeftijd >= 21 && ?leeftijd <= 25, 1, 0) AS ?2125)
71  BIND(IF(?leeftijd >= 26 && ?leeftijd <= 30, 1, 0) AS ?2630)
72  BIND(IF(?leeftijd >= 31 && ?leeftijd <= 35, 1, 0) AS ?3135)
73  BIND(IF(?leeftijd >= 36 && ?leeftijd <= 40, 1, 0) AS ?3640)
74  BIND(IF(?leeftijd >= 41 && ?leeftijd <= 45, 1, 0) AS ?4145)
75  BIND(IF(?leeftijd >= 46 && ?leeftijd <= 50, 1, 0) AS ?4650)
76  BIND(IF(?leeftijd >= 51 && ?leeftijd <= 55, 1, 0) AS ?5155)
77  BIND(IF(?leeftijd >= 56 && ?leeftijd <= 60, 1, 0) AS ?5660)
78  BIND(IF(?leeftijd >= 61 && ?leeftijd <= 65, 1, 0) AS ?6165)
79  BIND(IF(?leeftijd >= 66 && ?leeftijd <= 70, 1, 0) AS ?6670)
80  BIND(IF(?leeftijd >= 71 && ?leeftijd <= 75, 1, 0) AS ?7175)
81  BIND(IF(?leeftijd >= 75 , 1, 0) AS ?75_)
82}
83GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!