Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

6.1.1 Percentage ingezette uren personeel per kwalificatieniveau Q1 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 6.1
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11SELECT 
12	?vestiging
13	?kwalificatie_niveau
14	(?kwalificatie_uren AS ?ingezette_uren)
15	((?kwalificatie_uren/?totaal_uren)*100 AS ?percentage)
16WHERE 
17{	
18  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per kwalificatieniveau en vestiging
19  {
20  	SELECT 
21      ?vestiging
22      ?kwalificatie_niveau
23      (SUM(?uren) AS ?kwalificatie_uren)
24		WHERE
25		{
26      # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per 
27  			SELECT DISTINCT
28        ?gewerkte_periode
29        ?start_werk
30        ?eind_werk
31        ?uren
32        ?kwalificatie_niveau
33        ?vestiging
34  		WHERE 
35  		{   
36        BIND ('2023-01-01'^^xsd:date AS ?start_periode)   
37        BIND ('2023-03-31'^^xsd:date AS ?eind_periode)
38        
39      	# selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
40        ?overeenkomst 
41          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
42          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?medewerker ;
43          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
44					onz-g:isAbout ?functie .
45
46        # selecteer kwalificatie niveau
47        ?functie 
48          a onz-g:Role ;
49          a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau .
50
51        ?functie_niveau
52          a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
53          rdfs:label ?kwalificatie_niveau .
54
55        # selecteer uren van gewerkte periode binnen peruide
56        ?gewerkteperiode 
57          a onz-pers:GewerktePeriode ;
58          onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
59          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
60          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
61          onz-g:hasPerdurantLocation ?location ;   
62          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
63        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
64        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
65        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
66        FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
67			
68        # selecteer locatie met bijbehorende vestiging
69        ?location
70          onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
71        ?vestiging_uri 
72      		a onz-org:Vestiging ;
73      		onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
74        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
75          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
76      }
77    }
78    GROUP BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau
79  }
80  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per vestiging
81  {
82    SELECT 
83      ?vestiging
84      (SUM(?uren) AS ?totaal_uren)
85    # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per vestiging
86    WHERE
87    {
88      SELECT DISTINCT
89    			?gewerkte_periode
90        ?start_werk
91        ?eind_werk
92        ?uren
93        ?vestiging
94      WHERE 
95      { 
96        BIND ('2023-01-01'^^xsd:date AS ?start_periode)   
97        BIND ('2023-03-31'^^xsd:date AS ?eind_periode)
98        
99        # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
100        ?gewerkteperiode 
101          a onz-pers:GewerktePeriode ;
102          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
103          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
104          onz-g:hasPerdurantLocation ?location ; 
105          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
106        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
107        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
108        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
109        FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
110
111        ?location
112          onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
113        ?vestiging_uri 
114      		a onz-org:Vestiging ;
115      		onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
116        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
117          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
118      }
119    }
120    GROUP BY ?vestiging
121  }
122}
123ORDER BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!