Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

10.1. Aantal leerlingen

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
3PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
4PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
5PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10  ?Vestiging 
11  (COUNT (DISTINCT ?persoon) AS ?Aantal_BBL)
12{
13  #Bepaal de peildatum
14  BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
15  
16  #Selecteer alle personeelsleden met een BBL overeenkomst binnen de meetperiode
17  ?persoon
18    a onz-g:Human ;
19    ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?overeenkomst .
20  ?overeenkomst
21    a onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBBL ;
22    onz-g:isAbout ?functie ;
23    onz-g:isAbout ?locatie ;
24    onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
25    OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
26    FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && ((?eind_overeenkomst >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_overeenkomst))))
27
28  #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
29  {
30    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
31    ?vestiging_uri 
32      a onz-org:Vestiging ;
33      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
34    ?vest_nr
35      a onz-org:Vestigingsnummer ;
36      onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
37  } UNION {
38    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
39    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
40    ?organisatie_uri 
41      a onz-g:Business ;
42      rdfs:label ?Organisatie .
43    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
44  }
45} 
46GROUP BY ?Vestiging```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!