Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:30-04-2024

Inwerkingtreding:18-04-2024
Bekijk bron...

Release- en versiebeschrijving

Releaseinformatie
Release1.1.2
Versie1.1.2
DoelRelease 1.1.2 betreft een uitbreiding van de informatiebehoefte van zorgkantoren naar informatie over capaciteit in ondersteuning van het inkoopproces en ten behoeve van beleidsontwikkeling.
DoelgroepZorgkantoren (CZ, DSW, Salland, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid); Zorgaanbieders verpleeghuiszorg; Zorgverzekeraars Nederland
TotstandkomingDe ontwikkeling van release 1.1.2 is uitgevoerd door het programma KIK-V in samenwerking met zorgkantoren DSW, VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid evenals Zorgverzekeraars Nederland. De uitwerking is getoetst bij en akkoord bevonden door het andere zorgkantoor Salland. Release 1.1 wordt vastgesteld door de Ketenraad KIK-V.
Inwerkingtreding15-04-2024
Operationeel toepassingsgebiedHet volgen van contractafspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieders het gebied van capaciteit
StatusTer vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scopeRelease 1.1.2 omvat de aanvulling capaciteitsinformatie ten behoeve van de implementatie
LicentieCreative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!