Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

Release- en versiebeschrijving

Releaseinformatie
Release1.2.0-RC1
Versie1.2.0
DoelRelease 1.2.0 betreft een uitbreiding van de informatiebehoefte van zorgkantoren naar informatie over financiën in ondersteuning van het inkoopproces en ten behoeve van beleidsontwikkeling.
DoelgroepZorgkantoren (CZ, DSW, Salland, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid); Zorgaanbieders verpleeghuiszorg; Zorgverzekeraars Nederland
TotstandkomingDe ontwikkeling van release 1.2.0 is uitgevoerd door het programma KIK-V in samenwerking met zorgkantoren DSW, VGZ, Zilveren Kruis en CZ, evenals Zorgverzekeraars Nederland. De uitwerking is tussentijds en aan het eind van de ontwikkeling getoetst bij en akkoord bevonden door de overige zorgkantoren Menzis, Salland en Zorg & Zekerheid. Release 1.2.0 wordt vastgesteld door de Ketenraad KIK-V.
Inwerkingtreding01-10-2024
Operationeel toepassingsgebiedHet volgen van contractafspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieders het gebied van financiën
StatusTer vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scopeRelease 1.2.0 omvat de aanvulling financiële informatie ten behoeve van de implementatie
LicentieCreative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!