Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

14.2.1 Aantal cliënten per leveringsvorm - peildatum 1-1-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
5PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
6PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
7
8SELECT
9  ?vestiging
10	?leveringsvorm
11  (COUNT (DISTINCT(?client)) AS ?indicator)
12WHERE
13{ 
14  BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
15  VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
16
17  #selecteer de zorgprocessen op de vestigingen die voldoen aan de inclusiecriteria
18  ?zorgproces
19    a onz-zorg:NursingProcess ;
20    onz-g:definedBy ?indicatie ;
21    onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
22    onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
23  	OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
24  	FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))
25  ?locatie 
26    onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
27  ?vestiging_uri 
28    a onz-org:Vestiging ;
29    onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
30  ?vest_nr
31    a onz-org:Vestigingsnummer ;
32    onz-g:hasDataValue ?vestiging .
33  
34  #selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
35  ?indicatie 
36    onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
37    onz-g:hasPart ?lv ;
38    onz-g:isAbout ?client .
39 		OPTIONAL {?indicatie onz-zorg:heeftIndicatieBehandeling ?behandeling}
40    BIND(IF(BOUND(?behandeling), ?behandeling, "false"^^xsd:boolean) AS ?incl_behandeling)
41  ?client a onz-g:Human .
42 	?lv
43  	a onz-zorg:Leveringsvorm ;
44    rdfs:label ?leveringsvorm_label ;
45    BIND(IF(?lv != onz-zorg:instelling, ?leveringsvorm_label, 
46   		IF(?incl_behandeling, "Verblijf met behandeling", "Verblijf zonder behandeling"))
47   		AS ?leveringsvorm)		
48} 
49GROUP BY ?vestiging ?leveringsvorm
50ORDER BY ?vestiging ?leveringsvorm

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!