Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

21.1 - Rentabiliteit, Winstratio

Indicator

Definitie: De winstratio wordt gedefinieerd als (resultaat na belastingen) / (totaal opbrengsten)

Teller: Resultaat na belastingen over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Noemer: Totaal opbrengsten over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de winstratio van de organisatie. Winstgevendheid van de totale onderneming. Dit geeft een indicatie van de mogelijke toevoeging aan reserves. Herhaaldelijke verliezen kunnen leiden tot een verdamping van het eigen vermogen.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Winstratio = "S Resultaat na belastingen" / "P Som der bedrijfsopbrengsten"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2 en 18.3.

KentalWaarde
WinstratioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!