Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

3.1.0 Percentage arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een peildatum

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 3.1
2# Parameters: ($peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT
12	?vestiging
13  (SUM(?bepaald) AS ?aantal_bepaalde_tijd)
14  (COUNT(?personeel) AS ?totaal)
15  (?aantal_bepaalde_tijd/?totaal * 100 AS ?percentage_bepaalde_tijd)
16{
17  SELECT DISTINCT
18    ?vestiging
19    ?personeel
20    ?bepaald
21  {   
22    # definieer peildatum
23    BIND(($peildatum) AS ?peildatum)
24
25    # selecteer personen met arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd
26    VALUES ?type_overeenkomst {onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd onz-pers:ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd}
27    ?arbeidsovereenkomst a ?type_overeenkomst ;
28      onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
29      onz-g:isAbout ?locatie ;
30      onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel .
31    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
32      
33    # filter op peildatum
34    FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?peildatum))
35    
36    {
37      # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
38      ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
39      ?vestiging_uri 
40        a onz-org:Vestiging ;
41        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
42      ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
43        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
44    } UNION {
45      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
46      ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
47      ?organisatie_uri 
48        a onz-g:Business ;
49        rdfs:label ?organisatie .
50      BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
51    }
52    # Als contract voor bepaalde tijd is, geef variabele bepaald de waarde 1
53    BIND(IF (?type_overeenkomst = onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd, 1, 0) AS ?bepaald)
54  }
55}
56GROUP BY ?vestiging
57ORDER BY ?vestiging
58

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!