Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

3.1.1 Percentage arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1-1-2023

Indicator

Definitie: Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1-1-2023 ten op zichte van het aantal arbeidsovereenkomsten op 1-1-2023.

Teller: Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1-1-2023.

Noemer: Aantal arbeidsovereenkomsten op 1-1-2023.

Toelichting

Deze indicator betreft het aandeel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ten op zichte van alle arbeidsovereenkomsten (onbepaalde en bepaalde tijd) op 1-1-2023.

NB: De indicator wordt een keer per kwartaal opgevraagd. In de uitvraag worden 3 peildatums gevraagd. In deze functionele beschrijving wordt de indicator voor een peildatum beschreven. In de uitvraag dient de query 3 keer uitgevoerd te worden.

Uitgangspunten

  • Alle arbeidsovereenkomsten (met zorg- en niet-zorggerelateerde functies) op 1-1-2023 worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle arbeidsovereenkomsten op één van de peildata in het kwartaal.
  2. Bepaal (o.b.v. de functie in de arbeidsovereenkomst) voor elke arbeidsovereenkomst uit stap 1 of de functie zorg of niet-zorg gerelateerd was.
  3. Bepaal voor elke arbeidsovereenkomst uit stap 2 de vestiging.
  4. Bereken o.b.v. stap 3 per vestiging het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  5. Bereken o.b.v. stap 3 per vestiging het aantal arbeidsovereenkomsten (voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd).
  6. Bereken de indicator door per vestiging en voor de totale organisatie de resultaten van stappen 3 en 4 te delen en te vermenigvuldigen met 100%.

Peildatum: dd-mm-jj

Arbeidsovereenkomsten:Aantal bepaalde tijdAantal bepaalde en onbepaalde tijdPercentage bepaalde tijd
OrganisatieStap 4Stap 5Stap 6
Vestiging 1Stap 4Stap 5Stap 6
Vestiging 2Stap 4Stap 5Stap 6
Vestiging NStap 4Stap 5Stap 6

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!