Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.4.3.3 Aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV per leveringsvorm - peildatum 1-7-2023

Indicator

Definitie: Het aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV per vestiging en op organisatieniveau op een peildatum.

Teller: Aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator geeft het aantal cliënten bij een zorgaanbieder op een peildatum per leveringsvorm aan. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV. Deze indicator wordt op organisatieniveau en per vestiging berekend.

Uitgangspunten

Geen.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op een peildatum beschikken over een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV.
  2. Bepaal per cliënt uit stap 1 de vestiging(en) en de langdurige zorgsector(en) waaronder de Wlz-indicatie(s) valt of vallen.
  3. Bereken op basis van stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal cliënten op de peildatum.

Peildatum: dd-mm-jjjj

OrganisatieonderdeelVerblijfVPTMPTPGB
Totaal organisatieStap 3Stap 3Stap 3Stap 3
Vestiging 1Stap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3
Vestiging 2Stap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3
Vestiging NStap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!