Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.4.4 Goedgekeurd gedeclareerd bedrag per wet

Toelichting

Deze indicator betreft de procentuele verhouding van het bedrag dat door de zorgaanbieder per wet (Wlz, Zvw, Wmo en overig) voor zorg is gedeclareerd en vervolgens is goedgekeurd. De indicator wordt berekend op organisatieniveau voor een bepaalde periode.

Uitgangspunten

  • Uitsluitend 'goedgekeurde declaraties' worden geïncludeerd.
  • De goedgekeurde declaratie wordt geïncludeerd wanneer de datum waarop of periode waarin de zorg geleverd is, in de verslagperiode ligt.
  • De indeling van een goedgekeurde declaratie in een bepaalde categorie vindt plaats op basis van de prestatiecode. Een beschrijving van de manier waarop dit plaatsvindt staat nader beschreven in de Algemene uitgangspunten in de paragraaf 'Het gebruik van declaraties'

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle goedgekeurde declaraties waarvan de datum waarop of periode waarin de zorg geleverd is in de verslagperiode ligt.
  2. Bepaal op basis van stap 1 per declaratie het gedeclareerde bedrag en de wet waaronder de declaratie valt.
  3. Bereken het gedeclareerde bedrag in Euro per wet en voor alle wetten tezamen.
  4. Bereken het percentage, door het bedrag per wet en de categorie overig te delen door het bedrag van de wetten tezamen en te vermenigvuldigen met 100%.

Periode: dd-mm-jjjj tot en met dd-mm-jjjj

Organisatie-onderdeel% gedeclareerd bedrag Wlz% gedeclareerd bedrag Zvw% gedeclareerd bedrag Wmo% gedeclareerd bedrag Overig
Totaal organisatieStap 4Stap 4Stap 4Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!