Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

24.5 - Arbeidsintensiteit PIL & PNIL

Indicator

Definitie: De arbeidsintensiteit PIL & PNIL wordt gedefinieerd als (personeelskosten) / (opbrengst).

Teller: Personeelskosten (zowel PIL als PNIL) over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Noemer: Opbrengst over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de arbeidsintensiteit PIL & PNIL van de organisatie.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Arbeidsintensiteit PIL & PNIL = ("Q.III Lonen en salarissen" + "Q.IV Sociale lasten" + "Q.V Pensioenlasten" + "Q.II Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten") / "P Som der bedrijfsopbrengsten"
  2. Arbeidsintensiteit PIL & PNIL% = Arbeidsintensiteit PIL & PNIL * 100

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2 en 18.3.

KentalWaarde
Arbeidsintensiteit PIL & PNILStap 1
Arbeidsintensiteit PIL & PNIL%Stap 2

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!