Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

13.1.3 Percentage instroom personeel in loondienst - peildatum 1-7-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.1
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13	(COUNT(?werknemer) AS ?noemer)
14  (SUM(?instroom) AS ?teller)
15  (xsd:integer(ROUND(100*(SUM(?instroom)/COUNT(?werknemer)))) AS ?indicator)
16WHERE
17{
18  {
19    SELECT 
20      ?werknemer
21      (MIN(?nieuw) AS ?instroom)
22    {
23      BIND("2023-07-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
24      BIND((?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration) AS ?peildatum_eerder)
25
26      #Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
27      VALUES ?personeels_overeenkomst 
28      { 
29        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
30        onz-pers:UitzendOvereenkomst
31        onz-pers:InhuurOvereenkomst
32      }
33      ?functie 
34        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
35        onz-g:startDatum ?start_functie .
36      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
37    		onz-g:eindDatum ?eind_functie}
38      FILTER (?start_functie <= ?peildatum && ((?eind_functie >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_functie))))
39      ?overeenkomst 
40        a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
41        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
42        onz-g:isAbout ?functie .
43
44      #Kijk of er op peildatum - periode ook een arbeidsovereenkomst was die aan de voorwaarden voldoet
45      OPTIONAL {
46        ?functie_oud
47          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
48          onz-g:startDatum ?start_functie_oud .
49        OPTIONAL {?functie_oud a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
50          onz-g:eindDatum ?eind_functie_oud}
51        FILTER (?start_functie_oud <= ?peildatum_eerder && (?eind_functie_oud >= ?peildatum_eerder || !BOUND(?eind_functie_oud)))
52           
53        ?overeenkomst_oud
54          a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
55          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
56          onz-g:isAbout ?functie_oud .
57      }
58      BIND(IF(BOUND(?functie_oud), 0, 1) AS ?nieuw)
59    }  
60    GROUP BY ?werknemer
61  }
62}
63

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!