Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.2. Aantal bezette wooneenheden.

Indicator

Definitie: Het aantal bezette wooneenheden waarover een zorgaanbieder per vestiging en op organisatieniveau beschikt.

Teller: Aantal bezette wooneenheden.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator geeft de bezetting van een zorgaanbieder op een bepaald moment aan. De bezetting betreft het aantal wooneenheden dat bewoond is door personen, zoals bijvoorbeeld cliënten en eventueel partners.

Deze indicator wordt op organisatieniveau en per vestiging berekend.

Uitgangspunten

  • Het betreft wooneenheden waarin een of meerdere personen wonen, zoals cliënten en eventueel een partner.
  • Een wooneenheid is het samenstel van één, of meerdere kamer of ruimtes (onz-g:Room), die samen geschikt zijn voor bewoning en geen kleinere wooneenheden bevat. Een wooneenheid betreft dus de kleinste eenheid geschikt voor bewoning. Een lokatie met meerdere wooneenheden wordt op zichzelf dus niet beschouwd als een wooneenheid, ook al biedt die lokatie wel de mogelijkheid om er te wonen. De nadruk bij dit concept ligt derhalve op het begrip ’–eenheid’.
  • Indicatoren uit de reeks 15 en 16 in het uitwisselprofiel van de zorgkantoren beschrijven de capaciteit en de bezetting in wooneenhenden en personen. Voor deze indicatoren geldt het volgende. Capaciteit en bezetting worden niet gecombineerd in één indicator. De capaciteit kan uitgedrukt worden in ‘aantallen wooneenheden’ of ‘aantallen cliënten’. Beide per vestiging en op organisatieniveau. Deze aantallen worden bepaald o.b.v. de registratie in het Electronisch Cliënten Dossier: aantal woonheden bij een vestiging en per wooneenheid het aantal personen. Het is niet mogelijk om capaciteit uit te drukken in aantallen cliënten (of personen) met bepaalde kenmerken, zoals diagnose, zorgprofiel, etc. Dit geldt ook voor ‘partners’ van cliënten. De bezetting kan uitgedrukt worden in ‘aantallen wooneenheden waarin cliënten op dat moment verblijven’ of ‘aantallen cliënten met specifieke kenmerken', zoals indicatie, leveringsvorm of PG/somatiek (o.b.v. bv. zorgprofiel).
  • De peildatum betreft het moment waarop de gegevens zijn geregisteerd in het bronsysteem en verwerkt in het datastation. Er wordt dus niet gewerkt met een nader te bepalen peildatum.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle wooneenheden die bewoond zijn.
  2. Bepaal per bezette wooneenheid de vestiging en of de wooneenheid bezet is.
  3. Bereken het aantal bezette wooneenheden per vestiging en voor de totale organisatie.
OrganisatieonderdeelAantal bezette wooneenheden
Totaal organisatieStap 3
Vestiging 1Stap 3
Vestiging 2Stap 3
Vestiging NStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!