Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

16.1.0 Aantal cliënten met het syndroom van Korsakov

Indicator

Definitie: Het aantal cliënten met het syndroom van Korsakov dat bij een zorgaanbieder in zorg is.

Teller: Aantal cliënten met het syndroom van Korsakov.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator geeft het aantal cliënten bij een zorgaanbieder op een bepaald moment aan. Het betreft cliënten met het syndroom van Korsakov.

Deze indicator wordt op een peildatum op organisatieniveau en per vestiging berekend.

Uitgangspunten

  • Of er sprake is van een cliënt met het syndroom van Korsakov wordt bepaald op basis van de declaratie. Dit betreft 'Korsakov (als declaratie/EX001)’ in het AW319-bericht.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer op de peildatum o.b.v. de declaratie alle cliënten met het syndroom van Korsakov.
  2. Bepaal per cliënt de vestiging.
  3. Bereken op basis van stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal cliënten met het syndroom van Korsakov op de peildatum.

Peildatum: dd-mm-jjjj

OrganisatieonderdeelAantal cliënten met het syndroom van Korsakov
Totaal organisatieStap 3
Vestiging 1Stap 3
Vestiging 2Stap 3
Vestiging NStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!