Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

3.1.1 Percentage arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1-1-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1
2# Indicator: Zorgkantoren 3.1
3# Parameters: -
4# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
5
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT
13	?vestiging
14  (SUM(?bepaald) AS ?aantal_bepaalde_tijd)
15  (COUNT(?personeel) AS ?totaal)
16  (?aantal_bepaalde_tijd/?totaal * 100 AS ?percentage_bepaalde_tijd)
17{
18  SELECT DISTINCT
19    ?vestiging
20    ?personeel
21    ?bepaald
22  {   
23    # definieer peildatum
24    BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
25
26    # selecteer personen met arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd
27    VALUES ?type_overeenkomst {onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd onz-pers:ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd}
28    ?arbeidsovereenkomst a ?type_overeenkomst ;
29      onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
30      onz-g:isAbout ?locatie ;
31      onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel .
32    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
33      
34    # filter op peildatum
35    FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?peildatum))
36    
37    {
38      # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
39      ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
40      ?vestiging_uri 
41        a onz-org:Vestiging ;
42        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
43      ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
44        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
45    } UNION {
46      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
47      ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
48      ?organisatie_uri 
49        a onz-g:Business ;
50        rdfs:label ?organisatie .
51      BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
52    }
53    # Als contract voor bepaalde tijd is, geef variabele bepaald de waarde 1
54    BIND(IF (?type_overeenkomst = onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd, 1, 0) AS ?bepaald)
55  }
56}
57GROUP BY ?vestiging
58ORDER BY ?vestiging
59

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!