Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

10.1.2 Aantal leerlingen op 1-4-2023

Indicator

Definitie: Het aantal BBL-leerlingen op 1-4-2023 per vestiging per financieringsstroom.

Teller: Aantal BBL-leerlingen.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal BBL-leerlingen op 1-4-2023.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau en per vestiging.

Uitgangspunten

  • Alle BBL-leerlingen worden geïncludeerd.
  • Per vestiging en voor de gehele organisatie.
  • Op 1-4-2023.

Voorbeeld

Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop een BBL-leerling meetelt in elk van de categorieën. Deze BBL-leerling beschikte op de peildatum over 1 arbeidsovereenkomst.

Peildatum:Aantal BBL-leerlingen
Totaal organisatie1
Vestiging 11
Vestiging 2-
Vestiging N-

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

  1. Selecteer o.b.v. de werkovereenkomst alle personen die op de peildatum BBL-leerlingen waren.
  2. Bepaal o.b.v. de arbeidsovereenkomst voor elke persoon uit stap 1 de vestiging.
  3. Bereken o.b.v stap 2 per vestiging en in totaal het aantal BBL-leerlingen.
Peildatum:Aantal BBL-leerlingen
Totaal organisatieStap 3
Vestiging 1Stap 3
Vestiging 2Stap 3
Vestiging NStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!