Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

7.1.2 Aantal ingezette uren personeel per cliënt Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 7.1
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14  ?ingezette_uren
15  ?aantal_clienten
16  ((?ingezette_uren/?aantal_clienten) AS ?ingezetten_uren_per_client)
17WHERE 
18{
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      (SUM(?uren) AS ?ingezette_uren)
23    WHERE
24    {
25      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
26      BIND('Q2' AS ?kwartaal)
27      BIND(
28        IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
29        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
30        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
31        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
32        '')))) AS ?start_periode)
33      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
34
35      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
36      ?functie
37        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
38        onz-g:startDatum ?start_functie .
39      OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie .}
40      
41      FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
42      BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
43        IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
44      ) AS ?eind_functie_reken)
45      BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
46      
47      ?overeenkomst 
48        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
49        onz-g:isAbout ?locatie_contract ;
50        onz-g:isAbout ?functie .
51
52      # selecteer uren van gewerkte periode binnen rekenperiode
53      ?gewerkteperiode 
54        a onz-pers:GewerktePeriode ;
55        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
56        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
57        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
58        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren_voor_correctie .
59      OPTIONAL{?gewerkteperiode onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie_werk .}
60      # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
61      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
62      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
63      FILTER((?start_werk >= ?start_functie_reken) && (?eind_werk <= ?eind_functie_reken))
64      
65      ?locatie_contract a onz-g:StationaryArtifact
66      BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk), ?locatie_contract, ?locatie_werk) AS ?locatie)
67
68      # selecteer vestiging van gewerkte periode
69      {
70        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
71        ?vestiging_uri 
72          a onz-org:Vestiging ;
73          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
74        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
75          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
76      } UNION {
77      # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
78        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
79        ?organisatie_uri 
80          a onz-g:Business ;
81          rdfs:label ?organisatie .
82        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
83      }
84
85      BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk) && BOUND(?vestiging_uri), 0, 1) AS ?correctie)
86      BIND(?uren_voor_correctie * ?correctie AS ?uren)
87    }
88    GROUP BY ?vestiging
89  }
90  {
91    SELECT 
92      ?vestiging
93      (COUNT(DISTINCT(?client)) AS ?aantal_clienten)
94    WHERE
95    {
96      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
97      BIND('Q2' AS ?kwartaal)
98      BIND(
99        IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
100        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
101        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
102        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
103        '')))) AS ?start_periode)
104      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
105      
106      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
107      
108      # selecteer zorgproces binnen periode
109      ?zorgproces
110        a onz-zorg:NursingProcess ;
111        onz-g:definedBy ?indicatie ;
112        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
113        onz-g:startDatum ?start_proces .
114      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
115      FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
116
117      # selecteer vestiging van gewerkte periode
118      {
119        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
120        ?vestiging_uri 
121          a onz-org:Vestiging ;
122          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
123        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
124          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
125      } UNION {
126        # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
127        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
128        ?organisatie_uri 
129          a onz-g:Business ;
130          rdfs:label ?organisatie .
131        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
132      }
133
134      # selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
135      ?indicatie 
136        onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
137        onz-g:isAbout ?client .
138      ?client a onz-g:Human .
139    }
140  GROUP BY ?vestiging
141  }
142}
143

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!