Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

23.3 - Kapitaal, CAPEX (Capital Expenditures)

Indicator

Definitie: De CAPEX (Capital Expenditures) worden gedefinieerd als (toename van de vaste activa) / afschrijvingen.

Teller: Toename van de vaste activa over de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Afschrijvingen over de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de CAPEX (Capital Expenditures) van de organisatie. De Capital Expenditures (CAPEX) tonen de totale investeringen ten opzichte van wat afgeschreven wordt.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. ("A Vaste activa", op peildatum einde meetperiode - "A Vaste activa", op peildatum begin meetperiode) / "Q.VI Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

KentalWaarde
CAPEXStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!