Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

19.5 - Liquiditeit, Current ratio

Indicator

Definitie: Current ratio wordt gedefinieerd als (Vlottende activa (incl. liquide middelen)) / (Kortlopende schulden)

Teller: Vlottende activa (incl. liquide middelen) op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Kortlopende schulden op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de Current ratio van de organisatie. Deze ratio geeft aan in hoeverre een zorgaanbieder kan voldoen aan de betalingsverplichtingen op korte termijn (< 1 jaar), oftewel de mate waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Uitgangspunten

  • De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Current ratio = "B Vlottende activa" / "G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

KentalWaarde
Current ratioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!