Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

20.3 - Solvabiliteit, Debt ratio

Indicator

Definitie: Debt ratio wordt gedefinieerd als (Vreemd vermogen) / (Totaal vermogen)

Teller: Vreemd vermogen op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Totaal vermogen op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Deze indicator berekent de Debt ratio van de organisatie.

Uitgangspunten

  • De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Debt ratio = ("F Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)" + "G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)") / ("H Totaal passiva")

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2 en 18.3.

KentalWaarde
Dept ratioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!