Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

9.1.5 Aantal vrijwilligers Q1 2024

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
3PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
4PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
5PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10  ?Vestiging 
11  (SUM(?zorg_boolean) AS ?Zorg) 
12  (COUNT(?persoon) - SUM(?zorg_boolean) AS ?Niet_zorg)
13  (COUNT(?persoon) AS ?Totaal) 
14{
15    SELECT ?persoon ?Vestiging (MAX(?zorgfunctie) AS ?zorg_boolean)
16    {
17      #Bepaal een meetperiode van drie maanden, startend vanaf een in te vullen datum
18      BIND("2024-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
19      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
20      
21      #Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
22      VALUES ?personeels_overeenkomst 
23   		{ 
24    		onz-pers:VrijwilligersOvereenkomst
25   		}
26
27      #Selecteer alle personeelsleden (personen met een arbeids-, oproep,- uitzend,- of inhuurovereenkomst) binnen de meetperiode
28      ?persoon
29        a onz-g:Human ;
30        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?overeenkomst .
31      ?overeenkomst
32        a ?personeels_overeenkomst ;
33        onz-g:isAbout ?functie ;
34        onz-g:isAbout ?locatie ;
35        onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
36        OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
37        FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && ((?eind_overeenkomst >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_overeenkomst))))
38
39      #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
40      {
41        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
42        ?vestiging_uri 
43          a onz-org:Vestiging ;
44          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
45        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
46          onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
47      } UNION {
48        #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
49        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
50        ?organisatie_uri 
51          a onz-g:Business ;
52          rdfs:label ?Organisatie .
53        BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
54      }
55      
56      #Bepaal of de functie op de overeenkomst van het type ZorgverlenerFunctie is
57      ?functie 
58        a onz-g:OccupationalPositionRole ;
59        a ?type_functie .
60      BIND(IF(?type_functie = onz-pers:ZorgverlenerFunctie, 1, 0) AS ?zorgfunctie)
61    } 
62    GROUP BY ?persoon ?Vestiging
63} GROUP BY ?Vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!