Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

13.2.3 Percentage uitstroom personeel in loondienst - peildatum 1-7-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.2
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13  (SUM(?uitstroom) AS ?teller)
14  (COUNT(?werknemer) AS ?noemer)
15  (xsd:integer(ROUND(100*(SUM(?uitstroom)/COUNT(?werknemer)))) AS ?indicator)
16WHERE
17{
18  {
19    SELECT 
20      ?werknemer
21      (MIN(?weg) AS ?uitstroom)
22    {
23      BIND("2023-07-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
24      BIND((?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration) AS ?peildatum_eerder)
25
26      # Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
27      VALUES ?personeels_overeenkomst 
28      { 
29        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
30        onz-pers:UitzendOvereenkomst
31        onz-pers:InhuurOvereenkomst
32      }
33      ?functie_oud 
34        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
35        onz-g:startDatum ?start_functie_oud .
36      OPTIONAL {?functie_oud a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
37        onz-g:eindDatum ?eind_functie_oud}
38      FILTER (?start_functie_oud <= ?peildatum_eerder && ((?eind_functie_oud >= ?peildatum_eerder)||(!BOUND(?eind_functie_oud))))
39      ?overeenkomst_oud
40        a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
41        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
42        onz-g:isAbout ?functie_oud .
43      
44      # Teller is populatie die op peildatum is uitgestroomd
45      # Kijk of er op peildatum nog steeds een arbeidsovereenkomst was die aan de voorwaarden voldoet
46      OPTIONAL {
47        ?functie
48          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
49          onz-g:startDatum ?start_functie .
50        OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
51          onz-g:eindDatum ?eind_functie}
52        FILTER (?start_functie <= ?peildatum && (?eind_functie >= ?peildatum || !BOUND(?eind_functie)))
53           
54        ?overeenkomst
55          a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
56          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
57          onz-g:isAbout ?functie .
58      }
59      BIND(IF(!BOUND(?functie), 1, 0) AS ?weg)
60    }  
61    GROUP BY ?werknemer
62  }
63}
64

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!