Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

9.1.2 Aantal vrijwilligers Q2 2023

Indicator

Definitie: Aantal vrijwilligers per kwartaal per vestiging per financieringsstroom.

Teller: Aantal vrijwilligers.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal vrijwilligers per kwartaal.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau, per vestiging.

Uitgangspunten

Op deze indicator zijn de volgende Uitgangspunten van toepassing:

  • Alle vrijwilligers worden geïncludeerd.
  • Per vestiging en voor de gehele organisatie.
  • Per kwartaal.

Voorbeeld

Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop een vrijwilliger meetelt in elk van de categorieen. Deze vrijwilliger beschikte in het kwartaal over een werkovereenkomst.

Periode:Aantal vrijwilligers
Totaal organisatie1
Vestiging 11
Vestiging 2-
Vestiging N-

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

  1. Selecteer o.b.v. de werkovereenkomst alle personen die gedurende het kwartaal vrijwilliger waren.
  2. Bepaal o.b.v. de werkovereenkomst voor elke persoon uit stap 1 de vestiging.
  3. Bereken o.b.v stap 3 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal personen.

Periode: dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj

OrganisatieonderdeelAantal vrijwilligers
Totaal organisatieStap 3
Vestiging 1Stap 3
Vestiging 2Stap 3
Vestiging NStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!