Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

19.8 - Liquiditeit, Cashflow

!!! Nog niet publiceren, de berekening van het kasstroomoverzicht is nog een open issue !!!

Indicator

Definitie: Cashflow wordt dedefinieerd als (resultaat na belastingen + afschrijvingen) / (rentelasten + aflossingen op lang vreemd vermogen)

Teller: Resultaat na belastingen + afschrijvingen, beiden over de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Rentelasten + aflossingen op lang vreemd vermogen, beiden over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de cashflow van de organisatie. De cashflow geeft de mogelijkheid van een bedrijf aan om op korte termijn betalingen te voldoen. Het verschil in cashflows tussen twee perioden geeft de verbetering of verslechtering van deze situatie aan.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Cashflow = "S Resultaat na belastingen" + "Q.VI Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa" / "R.IV Rentelasten en soortgelijke kosten" + "Uitgaven ter aflossing van leningen"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

De post "Uitgaven ter aflossing van leningen" wordt in jaarrekeningen van zorgorganisaties vaak benoemd als "aflossing langlopende schulden"

KentalWaarde
CashflowStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!