Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

14.3.2 Aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm - peildatum 1-4-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
4PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6
7SELECT
8	?zorgprofiel
9	(SUM(?max_vmb) AS ?verblijf_met_behandeling)
10	(SUM(?max_vzb) AS ?verblijf_zonder_behandeling)
11	(SUM(?max_vpt) AS ?volledig_pakket_thuis)
12	(SUM(?max_mpt) AS ?modulair_pakket_thuis)
13	(SUM(?max_pgb) AS ?persoonsgebonden_budget)
14	(SUM(?max_vmb) + SUM(?max_vzb) + SUM(?max_vpt) + SUM(?max_mpt) + SUM(?max_pgb) AS ?Totaal)
15{
16  {
17    SELECT
18      ?client
19      ?zorgprofiel
20      (MAX(?vmb) AS ?max_vmb)
21      (MAX(?vzb) AS ?max_vzb)
22      (MAX(?vpt) AS ?max_vpt)
23      (MAX(?mpt) AS ?max_mpt)
24      (MAX(?pgb) AS ?max_pgb)
25    WHERE
26    { 
27      BIND ("2023-04-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
28      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
29
30      #selecteer de zorgprocessen op de (sub)locaties die voldoen aan de inclusiecriteria
31      ?zorgproces
32        a onz-zorg:NursingProcess ;
33        onz-g:definedBy ?indicatie ;
34        onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
35        OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
36        FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))
37      #selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
38      ?indicatie 
39        onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
40        onz-g:hasPart ?lv ;
41        onz-g:isAbout ?client .
42        OPTIONAL {?indicatie onz-zorg:heeftIndicatieBehandeling ?behandeling}
43        BIND(IF(BOUND(?behandeling), ?behandeling, "false"^^xsd:boolean) AS ?incl_behandeling)
44      ?client a onz-g:Human .
45      ?lv
46        a onz-zorg:Leveringsvorm .
47      BIND(IF(?lv = onz-zorg:instelling && ?incl_behandeling, 1, 0) AS ?vmb)
48      BIND(IF(?lv = onz-zorg:instelling && !?incl_behandeling, 1, 0) AS ?vzb)
49      BIND(IF(?lv = onz-zorg:vpt, 1, 0) AS ?vpt)
50      BIND(IF(?lv = onz-zorg:mpt, 1, 0) AS ?mpt)
51      BIND(IF(?lv = onz-zorg:pgb, 1, 0) AS ?pgb)
52    } 
53    GROUP BY ?client ?zorgprofiel
54  }
55}
56GROUP BY ?zorgprofiel

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!