Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.4.2.2 Aantal cliënten met een Wlz-indicatie per sector - peildatum 1-4-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 15.4.2.2
2# Parameters: 
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11SELECT ?vestiging    
12    (SUM(?vv) as ?aantal_vv)
13    (SUM(?lg) as ?aantal_lg)
14    (SUM(?lvg) as ?aantal_lvg)
15    (SUM(?vg) as ?aantal_vg)
16    (SUM(?zgaud) as ?aantal_zgaud)
17    (SUM(?zgvis) as ?aantal_zgvis)
18    (SUM(?ggzb) as ?aantal_ggzb)
19    (SUM(?ggzw) as ?aantal_ggzw)  
20WHERE
21{
22    BIND ("2023-04-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
23
24    #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
25    ?zorgproces
26      a onz-zorg:NursingProcess ;
27      onz-g:definedBy ?indicatie ;
28      onz-g:hasPerdurantLocation/onz-g:partOf* ?locatie ; # locatie bevat niet alleen vestigingen
29      onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
30      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
31      FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))
32      
33    {
34      ?locatie 
35        a onz-org:Vestiging ;
36        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
37      	?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
38           onz-g:hasDataValue ?vestiging .
39    } UNION {
40      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
41      ?locatie onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
42      ?organisatie_uri 
43        a onz-g:Business ;
44        rdfs:label ?Organisatie .
45      BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
46    }
47
48  	#selecteer de bijbehorende indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
49    ?indicatie 
50      a onz-zorg:WlzIndicatie ;
51      onz-g:hasPart/onz-g:isAbout ?sector ;
52      onz-g:isAbout ?client .
53    
54    ?sector
55      a onz-zorg:LangdurigeZorgSector .
56    ?client a onz-g:Human .
57  
58    #Per financieringsstroom
59    BIND(IF(?sector = onz-zorg:VV, 1, 0) AS ?vv)
60    BIND(IF(?sector = onz-zorg:LG, 1, 0) AS ?lg)
61    BIND(IF(?sector = onz-zorg:LVG, 1, 0) AS ?lvg)
62    BIND(IF(?sector = onz-zorg:VG, 1, 0) AS ?vg)
63    BIND(IF(?sector = onz-zorg:ZGAUD, 1, 0) AS ?zgaud)
64    BIND(IF(?sector = onz-zorg:ZGVIS, 1, 0) AS ?zgvis)
65    BIND(IF(?sector = onz-zorg:GGZ-B, 1, 0) AS ?ggzb)
66    BIND(IF(?sector = onz-zorg:GGZ-W, 1, 0) AS ?ggzw)  
67} 
68GROUP BY ?vestiging
69ORDER BY ?vestiging
70

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!