Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

4.1.1 Gemiddelde contractomvang personeel Q1 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 4.1 
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
11
12SELECT 
13	?vestiging
14	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?zorg_gerelateerd)
15	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?niet_zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?niet_zorg_gerelateerd)
16WHERE { 
17  # Selecteer kwartaal 
18  BIND('Q1' AS ?kwartaal)
19  BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
20    IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
21    IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
22    IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
23    '')))) AS ?start_periode)
24  BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
25  
26  # Selecteer overeenkomst met start en eind en filter binnen kwartaal
27	?overeenkomst 
28  	a onz-pers:WerkOvereenkomst ;
29    onz-g:hasPart ?omvang ;
30    onz-g:isAbout ?locatie .
31
32  # Selecteer contractomvang
33  ?omvang
34  	a onz-pers:ContractOmvang ;
35    onz-g:startDatum ?omvang_start ;
36  	onz-g:isAbout ?omvang_waarde .
37 	OPTIONAL {?omvang a onz-pers:ContractOmvang ;
38            onz-g:eindDatum ?omvang_eind}
39  FILTER (?omvang_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?omvang_eind) || ?omvang_eind >= ?start_periode))  
40
41	?omvang_waarde
42    onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
43    onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
44 	?omvang_waarde_eenheid
45  	onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
46   	onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
47   	onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
48  
49  # Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
50  {
51    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
52    ?vestiging_uri 
53      a onz-org:Vestiging ;
54      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
55    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
56      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
57  } UNION {
58    # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
59    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
60    ?organisatie_uri 
61      a onz-g:Business ;
62      rdfs:label ?organisatie .
63    BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
64  }
65	
66  # Definieer of de verloonde uren voor een zorgfunctie zijn
67  OPTIONAL {
68    ?overeenkomst onz-g:isAbout ?zorgfunctie .
69    ?zorgfunctie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie
70  }
71  
72	# Maak variabele waarmee of de verloonde uren vermenigvuldigd kunnen worden 
73  BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),1,0) AS ?zorg)
74	BIND(IF(?zorg=1,0,1) AS ?niet_zorg)
75  
76  # Bereken aantal uren per week en zet dit om naar kwartaal uren
77  BIND((?omvang_waarde_getal * ?omvang_waarde_factor) AS ?uren_per_week)
78  	BIND((47*?uren_per_week/4) AS ?contractuele_uren_kwartaal)
79  
80  # Bepaal aantal dagen overeenkomst in rapportageperiode
81  BIND(IF(?omvang_start < ?start_periode, ?start_periode, ?omvang_start) AS ?start_indicator)
82  BIND(IF(?omvang_eind > ?eind_periode || !BOUND(?omvang_eind), ?eind_periode, ?omvang_eind) AS ?eind_indicator)
83
84  ?start_indicator ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_indicator_final .
85  ?eind_indicator ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_indicator_final .
86  BIND(?eind_indicator_final - ?start_indicator_final + 1 AS ?dagen_indicator)
87} 
88GROUP BY ?vestiging
89

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!