Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

12.2.0 Verzuimfrequentie (incl. zwangerschapsverlof)

Indicator

Definitie: De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen (inclusief zwangerschapsverlof) en het aantal personeelsleden in loondienst.

Teller: Aantal ziekmeldingen.

Noemer: Aantal arbeidsovereenkomsten.

Omschrijving

Het aantal nieuwe ziekmeldingen ten op zichte van het aantal personeelsleden in loondienst in een kwartaal.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau, per vestiging en voor zowel zorg/niet-zorg gerelateerde functies. Ook worden per categorie aantallen en totalen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden met een of meerdere arbeidsovereenkomsten (met zorg- en niet-zorggerelateerde functies) worden geïncludeerd.
  • Per vestiging en voor de gehele organisatie.
  • De zorgaanbieder geeft zelf aan welke meldingen nieuwe ziekmeldingen betreffen.
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof worden geincludeerd.

Berekening

  1. Selecteer alle personeelsleden met een of meerdere arbeidsovereenkomsten in het kwartaal.
  2. Bepaal o.b.v. elke arbeidsovereenkomst uit stap 1 de vestiging en het aantal nieuwe ziekmeldingen inclusief zwangerschap in het kwartaal.
  3. Bereken o.b.v. stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal arbeidsovereenkomsten.
  4. Bereken o.b.v. stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal nieuwe ziekmeldingen (inclusief zwangerschap).
  5. Bereken de indicator door per vestiging en voor de totale organisatie de resultaten uit stap 4 te delen door de resultaten uit stap 3 en te vermenigvuldigen met 100%.

Vestiging: Naam vestiging

Kwartaal: mm-jj t/m mm-jj

OrganisatieonderdeelAantal arbeidsovereenkomstenAantal nieuwe ziekmeldingenVerzuimfrequentie excl. zwangerschap
Totaal organisatieStap 3Stap 4Stap 5
Vestiging 1Stap 3Stap 4Stap 5
Vestiging 2Stap 3Stap 4Stap 5
Vestiging NStap 3Stap 4Stap 5

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!