Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

12.1.3 Verzuimfrequentie (excl. zwangerschapsverlof) Q3 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 12.1.3
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
11PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
12
13SELECT 
14  ?vestiging
15  (COUNT(?overeenkomst) AS ?aantal_arbeidsovereenkomsten)
16  (SUM(?meldingen) AS ?aantal_meldingen)
17  (SUM(?meldingen) / COUNT(?overeenkomst) AS ?verzuimfrequentie)
18{
19  {
20    SELECT 
21      DISTINCT ?overeenkomst 
22      ?vestiging 
23      (SUM(?melding) AS ?meldingen)
24    {
25      BIND('Q3' AS ?kwartaal)
26      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
27        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
28        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
29        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
30        '')))) AS ?start_periode)
31      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
32      # Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
33      VALUES ?type_verzuim
34      { 
35        onz-pers:ZiektePeriode
36        #onz-pers:ZwangerschapsVerlof
37      }
38
39      # Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
40      VALUES ?personeels_overeenkomst 
41      { 
42        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
43        onz-pers:UitzendOvereenkomst
44        onz-pers:InhuurOvereenkomst
45      }
46      ?overeenkomst 
47        a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
48        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
49        onz-g:isAbout ?locatie ;
50        onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
51      OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
52      
53      FILTER (?start_overeenkomst <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?start_periode))
54
55      OPTIONAL {
56        ?werknemer
57          ^onz-g:hasParticipant ?ziekteperiode .
58        ?ziekteperiode
59          a ?type_verzuim ;
60          onz-g:startDatum ?start_ziekte .
61        # Ziektemelding moet vallen binnen de meetperiode EN per overeenkomst binnen de geldigheid van die overeenkomst
62        FILTER (?start_ziekte >= ?start_periode && ?start_ziekte <= ?eind_periode)
63        FILTER (?start_ziekte >= ?start_overeenkomst && (?start_ziekte <= ?eind_overeenkomst || !BOUND(?eind_overeenkomst)))
64      }
65      BIND(IF(BOUND(?ziekteperiode), 1, 0) AS ?melding)
66      #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
67      {
68        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
69        ?vestiging_uri 
70          a onz-org:Vestiging ;
71          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
72        ?vest_nr
73          a onz-org:Vestigingsnummer ;
74          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
75      } UNION {
76        #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
77        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
78        ?organisatie_uri 
79          a onz-g:Business ;
80          rdfs:label ?Organisatie .
81        BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
82      }
83    }
84    GROUP BY ?overeenkomst ?vestiging
85  }
86}
87GROUP BY ?vestiging
88

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!