Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

1.2.1 Aantal personeelsleden op 1-1-2023

Indicator

Definitie: Het aantal personeelsleden op 1-1-2023 per vestiging per zorg- en niet-zorg gerelateerde functies per financieringsstroom.

Teller: Het aantal personeelsleden op 1-1-2023.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal personeelsleden op 1-1-2023.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau, per vestiging en per zorg en niet-zorg gerelateerde functie. Ook worden per categorie totalen berekend.

Uitgangspunten

Op deze indicator zijn de volgende Uitgangspunten van toepassing:

  • Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.
  • Per vestiging en voor de gehele organisatie.
  • Op 1-1-2023.

Voorbeeld

Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop een medewerker meetelt in elk van de categorieen. Deze medewerker beschikte op de peildatum over 2 werkovereenkomsten. De medewerker was zorgverlener en manager.

Peildatum:ZorgNiet-zorgTotaal
Totaal organisatie111
Vestiging 1111
Vestiging 2---
Vestiging N---

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

  1. Selecteer alle personen die op de peildatum personeelslid waren.
    (De begindatum van de werkovereenkomst ligt voor of op de peildatum en de einddatum ligt niet op de peildatum).
  2. Bepaal o.b.v. de functie in de werkovereenkomst voor elke persoon uit stap 1 of deze persoon zorg of niet-zorg gerelateerd was.
  3. Bepaal o.b.v. de werkovereenkomst voor elke persoon uit stap 2 de vestiging.
  4. Bereken o.b.v. stap 3 het aantal personen en groepeer per vestiging, per vestiging voor zorg- en niet-zorg en voor de totale organisatie.
Periode:ZorgNiet-zorgTotaal
Totaal organisatieStap 4Stap 4Stap 4
Vestiging 1Stap 4Stap 4Stap 4
Vestiging 2Stap 4Stap 4Stap 4
Vestiging NStap 4Stap 4Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!