Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

14.2.4 Aantal cliënten per leveringsvorm - peildatum 1-10-2023

Indicator

Definitie: Aantal cliënten per leveringsvorm op peildatum: per vestiging en in totaal met betrekking tot cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV.

Teller: Aantal cliënten per leveringsvorm.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze informatievraag betreft per vestiging en voor de organisatie als geheel het aantal cliënten per leveringsvorm op een peildatum. Het gaat om cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV.

Uitgangspunten

  • Personen met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV worden geïncludeerd.
  • Het landelijk beleid en de afspraken over het vraagstuk overheveling zorg thuis is nog in ontwikkeling. De gehanteerde definitie voor geclusterd VPT in dit uitwisselprofiel betreft een werkdefinitie die wordt aangepast als nadere invulling van het beleid dit noodzakelijk maakt. In deze indicator wordt daarvoor gewerkt met een verhouding VPT/Verblijf.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvangen en beschikken over een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV.
  2. Bepaal voor alle cliënten uit stap 1 de leveringsvorm en de vestiging.
  3. Bereken op basis van stap 2 per vestiging en voor de organisatie als geheel het totaal aantal cliënten per leveringsvorm.
  4. Bereken op basis van stap 2 en 3 de verhouding VPT t.o.v. Verblijf.

Datum: dd-mm-jjj

OrganisatieonderdeelVerblijfVPTMPTPGB + DTVTotaalVerhouding VPT/Verblijf
OrganisatieStap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 4
Vestiging 1Stap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3Stap 3Niet van toepassing
Vestiging 2Stap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3Stap 3Niet van toepassing
Vestiging NStap 3Niet van toepassingStap 3Stap 3Stap 3Niet van toepassing

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!