Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

19.7 - Liquiditeit, EBITDA-ratio

Indicator

Definitie: De EBITDA-ratio wordt gedefinieerd als wordt gedefinieerd als (EBITDA) / (Opbrengsten). De EBITDA is gedefinieerd in Indicator 19.6.

Teller: EBITDA over de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Opbrengsten over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de EBITDA-ratio van de organisatie. De EBITDA t.o.v. opbrengsten geeft een kengetal weer van de operationele resultaten, zonder rekening te houden met de afschrijvingen en rentelasten.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. EBITDA-ratio = EBITDA [zie Indicator 19.6] / "P Som der bedrijfsopbrengsten"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

KentalWaarde
EBITDA-ratioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!