Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.4.3.0 Aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV per leveringsvorm

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 15.4.3.0
2# Parameters: 
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11SELECT 
12		?vestiging    
13    (SUM(?verblijf) as ?aantal_verblijf)
14    (SUM(?vpt) as ?aantal_vpt)
15    (SUM(?mpt) as ?aantal_mpt)
16    (SUM(?pgb) as ?aantal_pgb)  
17WHERE
18{
19    BIND ($(peildatum) AS ?peildatum)
20  	
21  	VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9VV onz-zorg:10VV }
22
23    #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
24    ?zorgproces
25      a onz-zorg:NursingProcess ;
26      onz-g:definedBy ?indicatie ;
27      onz-g:hasPerdurantLocation/onz-g:partOf* ?locatie ; # locatie bevat niet alleen vestigingen
28      onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
29      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
30      FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))  
31    {
32      ?locatie 
33        a onz-org:Vestiging ;
34        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
35      	?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
36           onz-g:hasDataValue ?vestiging .
37    } UNION {
38      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
39      ?locatie onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
40      ?organisatie_uri 
41        a onz-g:Business ;
42        rdfs:label ?Organisatie .
43      BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
44    }
45
46  	#selecteer de bijbehorende indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
47    ?indicatie
48    	a onz-zorg:WlzIndicatie ;
49     	onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
50      onz-g:hasPart ?lv ;
51      onz-g:isAbout ?client .
52  	?client a onz-g:Human .
53    ?lv
54      a onz-zorg:Leveringsvorm ;
55      rdfs:label ?leveringsvorm_label ;
56
57    #Per financieringsstroom
58    BIND(IF(?lv = onz-zorg:instelling, 1, 0) AS ?verblijf)
59    BIND(IF(?lv = onz-zorg:vpt, 1, 0) AS ?vpt)
60    BIND(IF(?lv = onz-zorg:mpt, 1, 0) AS ?mpt)
61  	BIND(IF(?lv = onz-zorg:pgb, 1, 0) AS ?pgb)
62} 
63GROUP BY ?vestiging
64ORDER BY ?vestiging
65

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!