Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

1.2.3 Aantal personeelsleden op 1-7-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
3PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
4PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
5PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10  ?Vestiging 
11  (SUM(?zorg_boolean) AS ?Zorg) 
12  (COUNT(?persoon) - SUM(?zorg_boolean) AS ?Niet_zorg)
13  (COUNT(?persoon) AS ?Totaal) 
14{
15  {
16    SELECT ?persoon ?Vestiging (MAX(?zorgfunctie) AS ?zorg_boolean)
17    {
18      #Bepaal de peildatum
19      BIND("2023-07-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
20      
21      #Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
22      VALUES ?personeels_overeenkomst 
23   		{ 
24    		onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
25    		onz-pers:OproepOvereenkomst
26    		onz-pers:UitzendOvereenkomst
27    		onz-pers:InhuurOvereenkomst
28   		}
29      ?functie 
30          a onz-g:OccupationalPositionRole ;
31          onz-g:startDatum ?start_functie .
32      OPTIONAL {?functie a onz-g:OccupationalPositionRole ; 
33              onz-g:eindDatum ?eind_functie}
34      FILTER(?start_functie <= ?peildatum && ((?eind_functie >= ?peildatum) || (!BOUND(?eind_functie))))
35      
36      # Selecteer alle personeelsleden (personen met een arbeids-, oproep,- uitzend,- of inhuurovereenkomst) binnen de meetperiode
37      ?overeenkomst
38        onz-g:isAbout ?functie ;
39        a ?personeels_overeenkomst ;
40        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
41        onz-g:isAbout ?locatie .
42      ?persoon
43        a onz-g:Human .
44   		?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
45
46      #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
47      {        
48        ?vestiging_uri 
49          a onz-org:Vestiging ;
50          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
51        ?vest_nr
52          a onz-org:Vestigingsnummer ;
53          onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
54      } UNION {
55        #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
56        ?vestiging_uri onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
57        ?organisatie_uri 
58          a onz-g:Business ;
59          rdfs:label ?Organisatie .
60        BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
61      }
62      
63      #Bepaal of de functie op de overeenkomst van het type ZorgverlenerFunctie is
64      ?functie a ?type_functie .
65      BIND(IF(?type_functie = onz-pers:ZorgverlenerFunctie, 1, 0) AS ?zorgfunctie)
66    } 
67    GROUP BY ?persoon ?Vestiging
68  }
69} GROUP BY ?Vestiging
70

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!