Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

8.2.0 Percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL)

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 8.2.0
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14  (SUM(?bedrag_pil)AS ?totaal_pil_kosten) 
15  (SUM(?bedrag_pnil)AS ?totaal_pnil_kosten) 
16  ((SUM(?bedrag_pnil)/((SUM(?bedrag_pil)+SUM(?bedrag_pnil)))*100) AS ?percentage_kosten_pnil)
17{
18  {
19    SELECT ?grootboek_post ?bedrag_pil ?bedrag_pnil ?vest
20    {
21      {
22        SELECT DISTINCT ?grootboek_post ?bedrag_pil ?bedrag_pnil
23        {
24          BIND ($(start_periode) AS ?start_periode)   
25          BIND ($(eind_periode) AS ?eind_periode)
26          {
27            VALUES ?rubriek_pnil { 
28              onz-fin:WBedOvpUik
29              onz-fin:WBedOvpUit
30              onz-fin:WBedOvpMaf
31              onz-fin:WBedOvpZzp
32              onz-fin:WBedOvpPay
33              onz-fin:WBedOvpOip
34
35              onz-fin:PM418000
36            }
37            # selecteer de grootboek posten met kostenplaats
38            ?grootboek_post a onz-fin:Grootboekpost ;
39              onz-g:partOf ?rubriek_pnil ;
40              onz-g:isAbout ?kosten_pnil ;
41              onz-g:hasDate ?datum .
42            ?kosten_pnil
43              a onz-g:FinancialEntity ;
44              onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pnil .
45            BIND(0 AS ?bedrag_pil)
46          } UNION {
47            VALUES ?rubriek_pil { 
48              onz-fin:WPerLes
49              onz-fin:WPerSol
50              
51              onz-fin:PM411000
52              onz-fin:PM412000
53              onz-fin:PM413000
54              onz-fin:PM414000
55              onz-fin:PM415000
56              onz-fin:PM422100
57              onz-fin:PM422300
58              onz-fin:PM422400
59              onz-fin:PM422410
60              onz-fin:PM422500
61              onz-fin:PM422600
62              onz-fin:PM422900
63            }
64            # selecteer de grootboek posten met kostenplaats
65            ?grootboek_post a onz-fin:Grootboekpost ;
66              onz-g:partOf ?rubriek_pil ;
67              onz-g:isAbout ?kosten_pil ;
68              onz-g:hasDate ?datum .
69            ?kosten_pil
70              a onz-g:FinancialEntity ;
71              onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pil .
72            BIND(0 AS ?bedrag_pnil)
73          }
74          # filter binnen periode
75          FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
76        }
77      }  
78      OPTIONAL 
79      {
80        ?grootboek_post onz-g:isAbout ?kosten_plaats .
81        ?kosten_plaats a onz-fin:Kostenplaats;
82                onz-g:isAbout ?vestiging_uri .
83        ?vestiging_uri 
84          a onz-org:Vestiging ;
85          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
86        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
87          onz-g:hasDataValue ?vestiging_label .
88      }
89    BIND(IF(!BOUND(?vestiging_label),"Onbekend",?vestiging_label) AS ?vest)
90    }
91  }
92  {
93    BIND(?vest AS ?temp)
94  } UNION {
95    BIND("Totaal" AS ?temp)
96  }
97  BIND(IF(!BOUND(?temp),?vest,?temp) AS ?vestiging)
98}
99GROUP BY ?vestiging
100ORDER BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!