Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

15.4.1.5 Aantal bewoners per financieringsstroom - peildatum 1-1-2024

Indicator

Definitie: Het aantal cliënten per financieringsstroom per vestiging en op organisatieniveau op een peildatum.

Teller: Aantal cliënten per financieringsstroom.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator geeft de bezetting van een zorgaanbieder op een peildatum aan. Het betreft cliënten die op de peildatum beschikken over een Wlz-indicatie en/of Zvw-traject en/of Wmo-beschikking of ander traject. Deze indicator wordt op organisatieniveau en per vestiging berekend.

Uitgangspunten

Geen.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum beschikken over een Wlz-indicatie en/of Zvw-traject en/of Wmo-beschikking of overige trajecten.
  2. Bepaal per cliënt uit stap 1 de vestiging(en) en de wet waaronder de Wlz-indicatie(s) en/of Zvw-trajecten en/of Wmo-beschikkingen en/of overige trajecten vallen.
  3. Bereken op basis van stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal cliënten op de peildatum.

Peildatum: dd-mm-jjjj

OrganisatieonderdeelWlzZvwWmoOverig
Totaal organisatieStap 4Stap 4Stap 4Stap 4
Vestiging 1Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
Vestiging 2Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
Vestiging NStap 4Stap 4Stap 4Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!