Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

4.1.0 Gemiddelde contractomvang personeel

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 4.1 
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
11
12SELECT 
13	?vestiging
14	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?zorg_gerelateerd)
15	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?niet_zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?niet_zorg_gerelateerd)
16WHERE { 
17  # Selecteer kwartaal 
18  BIND($(kwartaal) AS ?kwartaal)
19  BIND(
20    IF(?kwartaal = 'Q1', '2022-01-01'^^xsd:date, 
21    IF(?kwartaal = 'Q2', '2022-04-01'^^xsd:date,
22    IF(?kwartaal = 'Q3', '2022-07-01'^^xsd:date,
23    IF(?kwartaal = 'Q4', '2022-10-01'^^xsd:date, 
24    '')))) AS ?start_periode)
25  BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
26  
27  # Selecteer overeenkomst met start en eind en filter binnen kwartaal
28	?overeenkomst 
29  	a onz-pers:WerkOvereenkomst ;
30    onz-g:hasPart ?omvang ;
31    onz-g:isAbout ?locatie .
32
33  # Selecteer contractomvang
34  ?omvang
35  	a onz-pers:ContractOmvang ;
36    onz-g:startDatum ?omvang_start ;
37  	onz-g:isAbout ?omvang_waarde .
38 	OPTIONAL {?omvang a onz-pers:ContractOmvang ;
39            onz-g:eindDatum ?omvang_eind}
40  FILTER (?omvang_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?omvang_eind) || ?omvang_eind >= ?start_periode))  
41
42	?omvang_waarde
43    onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
44    onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
45 	?omvang_waarde_eenheid
46  	onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
47   	onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
48   	onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
49  
50  # Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
51  {
52    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
53    ?vestiging_uri 
54      a onz-org:Vestiging ;
55      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
56    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
57      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
58  } UNION {
59    # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
60    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
61    ?organisatie_uri 
62      a onz-g:Business ;
63      rdfs:label ?organisatie .
64    BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
65  }
66	
67  # Definieer of de verloonde uren voor een zorgfunctie zijn
68  OPTIONAL {
69    ?overeenkomst onz-g:isAbout ?zorgfunctie .
70    ?zorgfunctie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie
71  }
72  
73	# Maak variabele waarmee of de verloonde uren vermenigvuldigd kunnen worden 
74  BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),1,0) AS ?zorg)
75	BIND(IF(?zorg=1,0,1) AS ?niet_zorg)
76  
77  # Bereken aantal uren per week en zet dit om naar kwartaal uren
78  BIND((?omvang_waarde_getal * ?omvang_waarde_factor) AS ?uren_per_week)
79  	BIND((47*?uren_per_week/4) AS ?contractuele_uren_kwartaal)
80  
81  # Bepaal aantal dagen overeenkomst in rapportageperiode
82  BIND(IF(?omvang_start < ?start_periode, ?start_periode, ?omvang_start) AS ?start_indicator)
83  BIND(IF(?omvang_eind > ?eind_periode || !BOUND(?omvang_eind), ?eind_periode, ?omvang_eind) AS ?eind_indicator)
84
85  ?start_indicator ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_indicator_final .
86  ?eind_indicator ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_indicator_final .
87  BIND(?eind_indicator_final - ?start_indicator_final + 1 AS ?dagen_indicator)
88} 
89GROUP BY ?vestiging
90

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!