Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

20.4 - Solvabiliteit, Reserves

Indicator

Definitie: De Reserves worden gedefinieerd als de som van Herwaarderingsreserve, Wettelijke en statutaire reserves, Bestemmingsreserve, Bestemmingsfonds Overige reserves en Onverdeelde winsten.

Teller: De som van Herwaarderingsreserve, Wettelijke en statutaire reserves, Bestemmingsreserve, Bestemmingsfonds Overige reserves en Onverdeelde winsten op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: n.v.t.

Deze indicator berekent de Reserves van de organisatie.

Uitgangspunten

  • De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Reserves = "D.III Herwaarderingsreserve" + "D.IV Wettelijke en statutaire reserve" + "D.V Bestemmingsreserve" + "D.VI Bestemmingsfonds" + "D.VII Overige reserves" + "D.VIII Onverdeelde winst"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2 en 18.3.

KentalWaarde
ReservesStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!