Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

3.1.0 Percentage arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een peildatum

Indicator

Definitie: Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op de peildatum ten op zichte van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd op de peildatum.

Teller: Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op de peildatum.

Noemer: Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd op de peildatum.

Toelichting

Deze indicator betreft het aandeel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ten op zichte van alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd op de peildatum.

NB: De indicator wordt een keer per kwartaal opgevraagd. In de uitvraag worden 3 peildatums gevraagd. In deze functionele beschrijving wordt de indicator voor een peildatum beschreven. In de uitvraag dient de query 3 keer uitgevoerd te worden.

Uitgangspunten

  • Alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd met zorg- en niet-zorggerelateerde functies op de peildatum worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle arbeidsovereenkomsten op één van de peildata in het kwartaal.
  2. Bepaal (o.b.v. de functie in de arbeidsovereenkomst) voor elke arbeidsovereenkomst uit stap 1 of de functie zorg of niet-zorg gerelateerd was.
  3. Bepaal voor elke arbeidsovereenkomst uit stap 2 de vestiging.
  4. Bereken o.b.v. stap 3 per vestiging het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  5. Bereken o.b.v. stap 3 per vestiging het aantal arbeidsovereenkomsten voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd.
  6. Bereken de indicator door per vestiging en voor de totale organisatie de resultaten van stappen 3 en 4 te delen en te vermenigvuldigen met 100%.

Peildatum: dd-mm-jj

OrganisatieniveauAantal arbeidsovereenkomsten bepaalde tijdAantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijdPercentage bepaalde tijd
OrganisatieStap 4Stap 5Stap 6
Vestiging 1Stap 4Stap 5Stap 6
Vestiging 2Stap 4Stap 5Stap 6
Vestiging NStap 4Stap 5Stap 6

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!