Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

5.1.5 Leeftijdsopbouw personeel Q1 2024

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 5.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14  (SUM(?1620) AS ?16_20)
15  (SUM(?2125) AS ?21_25)
16  (SUM(?2630) AS ?26_30)
17  (SUM(?3135) AS ?31_35)
18  (SUM(?3640) AS ?36_40)
19  (SUM(?4145) AS ?41_45)
20  (SUM(?4650) AS ?46_50)
21  (SUM(?5155) AS ?51_55)
22  (SUM(?5660) AS ?56_60)
23  (SUM(?6165) AS ?61_65)
24  (SUM(?6670) AS ?66_70)
25  (SUM(?7175) AS ?71_75)
26{
27  {
28    SELECT DISTINCT ?v ?werknemer ?start_periode ?eind_periode
29    WHERE {
30      BIND('Q1' AS ?kwartaal)
31      BIND(
32        IF(?kwartaal = 'Q1', '2024-01-01'^^xsd:date, 
33        IF(?kwartaal = 'Q2', '2024-04-01'^^xsd:date,
34        IF(?kwartaal = 'Q3', '2024-07-01'^^xsd:date,
35        IF(?kwartaal = 'Q4', '2024-10-01'^^xsd:date, 
36        '')))) AS ?start_periode )
37      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
38      
39      ?overeenkomst
40        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
41        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
42        onz-g:isAbout ?locatie ;
43        onz-g:isAbout ?functie .
44      ?functie 
45        a onz-g:OccupationalPositionRole ;
46        onz-g:startDatum ?start_functie .
47      OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie}
48      FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && 
49         (?eind_functie >= ?start_periode || !BOUND(?eind_functie)))
50      ?locatie 
51        a onz-g:StationaryArtifact ;
52        onz-g:partOf* ?v .
53    }
54  }
55  {
56    ?v 
57      a onz-org:Vestiging ;
58      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
59    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
60      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
61  } UNION {
62    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
63    ?v onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
64    ?organisatie_uri 
65      a onz-g:Business ;
66      rdfs:label ?Organisatie .
67    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
68  }    
69  ?werknemer 
70    a onz-g:Human ;
71    onz-g:hasDateOfBirth ?geboortedatum .
72  
73  BIND(YEAR(?eind_periode) - YEAR(?geboortedatum) AS ?leeftijd_voorl)
74  BIND(IF(MONTH(?geboortedatum) > MONTH(?eind_periode) 
75    || (MONTH(?geboortedatum) = MONTH(?eind_periode) && DAY(?geboortedatum) > DAY(?eind_periode)), 
76    ?leeftijd_voorl - 1, ?leeftijd_voorl) AS ?leeftijd)
77  
78  BIND(IF(?leeftijd >= 16 && ?leeftijd <= 20, 1, 0) AS ?1620)
79  BIND(IF(?leeftijd >= 21 && ?leeftijd <= 25, 1, 0) AS ?2125)
80  BIND(IF(?leeftijd >= 26 && ?leeftijd <= 30, 1, 0) AS ?2630)
81  BIND(IF(?leeftijd >= 31 && ?leeftijd <= 35, 1, 0) AS ?3135)
82  BIND(IF(?leeftijd >= 36 && ?leeftijd <= 40, 1, 0) AS ?3640)
83  BIND(IF(?leeftijd >= 41 && ?leeftijd <= 45, 1, 0) AS ?4145)
84  BIND(IF(?leeftijd >= 46 && ?leeftijd <= 50, 1, 0) AS ?4650)
85  BIND(IF(?leeftijd >= 51 && ?leeftijd <= 55, 1, 0) AS ?5155)
86  BIND(IF(?leeftijd >= 56 && ?leeftijd <= 60, 1, 0) AS ?5660)
87  BIND(IF(?leeftijd >= 61 && ?leeftijd <= 65, 1, 0) AS ?6165)
88  BIND(IF(?leeftijd >= 66 && ?leeftijd <= 70, 1, 0) AS ?6670)
89  BIND(IF(?leeftijd >= 71 && ?leeftijd <= 75, 1, 0) AS ?7175)
90  BIND(IF(?leeftijd >= 75 , 1, 0) AS ?75_)
91}
92GROUP BY ?vestiging
93ORDER BY ?vestiging
94

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!