Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

19.1 - Liquiditeit, DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

!!! Nog niet publiceren, de berekening van het kasstroomoverzicht is nog een open issue !!!

Indicator

Definitie: De DSCR wordt gedefinieerd als EBITDA / (rente + aflossingen). De EBITDA is gedefinieerd in Indicator 19.6.

Teller: EBITDA over de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: rente + aflossingen in de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de DSCR van de organisatie. De debt service coverage ratio (DSCR) zegt iets over de kredietwaardigheid van een bedrijf - het geeft aan of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. DSCR = EBITDA [zie Indicator 19.6] / ("R.IV Rentelasten en soortgelijke kosten" + "Uitgaven ter aflossing van leningen")

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

De post "Uitgaven ter aflossing van leningen" wordt in jaarrekeningen van zorgorganisaties vaak benoemd als "aflossing langlopende schulden"

KentalWaarde
DSCRStap 2

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!