Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

14.3.0 Aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm

Indicator

Definitie: Aantal cliënten per zorgprofiel op peildatum: per vestiging met betrekking tot financieringsstroom Wlz, zorgprofiel VV per leveringsvorm.

Teller: Aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze informatievraag betreft per vestiging het aantal cliënten per zorgprofiel, per leveringsvorm op een peildatum. Het gaat om cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10.

Uitgangspunten

 • Personen die zorg ontvangen op de betreffende vestiging en beschikken over een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10 worden geïncludeerd.
 • Per vestiging.

Voorbeeld

Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop cliënten A en B meetellen in elk van de indelingen. Deze cliënten beschikken op de peildatum over respectievelijk een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV5 met behandeling en VV8 zonder behandeling en verblijven op de betreffende vestiging.

Vestiging 1Leveringsvorm
ZorgprofielVerblijf met behandelingVerblijf zonder behandelingMPTPGB
VV4
VV51
VV…
VV81
VVN
Totalen1100

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

 1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvangen op de betreffende vestiging en beschikken over een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10.
 2. Bepaal voor alle cliënten uit stap 1 de leveringsvorm (Verblijf, MPT of PGB).
 3. Bepaal voor alle cliënten met leveringsvorm Verblijf uit stap 2 of dit met of zonder behandeling is.
 4. Bepaal voor alle cliënten uit stap 3 het zorgprofiel (VV4 tot en met VV10).
 5. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten per leveringsvorm MPT en PGB.
 6. Bereken op basis van stap 3 het aantal cliënten met en zonder behandeling voor de leveringsvorm Verblijf.
 7. Bereken op basis van stap 5 het aantal cliënten per zorgprofiel, per leveringsvorm MPT en PGB.
 8. Bereken op basis van stap 6 het aantal cliënten per zorgprofiel met en zonder behandeling voor de leveringsvorm Verblijf.
 9. Bereken het aantal clienten per zorgprofiel.
 10. Bereken op basis van stap 1 het totaal aantal cliënten.
Vestiging 1
ZorgprofielVerblijf met behandelingVerblijf zonder behandelingMPTPGBTotaal
VV4Stap 8Stap 8Stap 7Stap 7Stap 9
VV5Stap 8Stap 8Stap 7Stap 7Stap 9
VV…Stap 8Stap 8Stap 7Stap 7Stap 9
VV8Stap 8Stap 8Stap 7Stap 7Stap 9
VVNStap 8Stap 8Stap 7Stap 7Stap 9
TotalenStap 6Stap 6Stap 5Stap 5Stap 10

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!