Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

20.5 - Reserves-Ratio

Indicator

Definitie: De Reserves-Ratio wordt gedefinieerd als (Reserves) / (totale opbrengsten). De Reserves zijn gedefinieerd in Indicator 20.4.

Teller: Reserves o.b.v. bestemmingsfondsen op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Opbrengsten over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de Reserves-Ratio van de organisatie.

Uitgangspunten

  • Peildatum Reserves-Ratio o.b.v. bestemmingsfondsen is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.
  • Meetperiode Opbrengsten is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.
  • Bij Peildatum 31-dec van het voorgaande jaar hoort de meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar. Idem voor de andere combinatie in het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Reserves-Ratio = Reserves [zie Indicator 20.4] / "P Som der bedrijfsopbrengsten"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2 en 18.3.

KentalWaarde
Reserves-RatioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!