Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

16.1.2 Aantal cliënten met het syndroom van Korsakov - peildatum 1-4-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 16.1.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.2.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
8PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
12SELECT ?vestiging (COUNT(DISTINCT ?client) AS ?aantal_clienten)
13{
14  BIND("2023-04-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
15  VALUES ?prestatiecode { onz-fin:Vektis_EX001 }
16  
17  ?declaratie
18    a onz-fin:CareInvoice ;
19    onz-g:hasPart ?prestatiecode ;
20    onz-g:goedgekeurd "true"^^xsd:boolean ;
21    onz-g:isAbout ?zorgproces .
22  
23  ?zorgproces
24    a onz-zorg:NursingProcess ;
25    onz-g:hasParticipant ?client ;
26    onz-g:startDatum ?start_zorgproces ;
27    onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
28  OPTIONAL { ?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces .}
29  FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum) || (!BOUND(?eind_zorgproces))) )
30   
31   # selecteer vestiging van zorgproces
32   {
33     ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
34     ?vestiging_uri 
35       a onz-org:Vestiging ;
36       onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
37     ?vest_nr 
38       a onz-org:Vestigingsnummer ;
39       onz-g:hasDataValue ?vestiging .
40   } UNION {
41     # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
42     ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
43     ?organisatie_uri 
44       a onz-g:Business ;
45       rdfs:label ?organisatie .
46     BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
47   }
48
49}
50GROUP BY ?vestiging
51ORDER BY ?vestiging
52
53
54

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!