Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

11.1.0 Kortdurend ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof)

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 11.1.0
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.3.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
9PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
10
11SELECT
12  ?vestiging
13  ?zorg
14  (SUM(?ziek_totaal - ?hersteld_totaal) AS ?teller)
15  (SUM(?noemer_deel) AS ?noemer)
16  ((?teller / ?noemer) * 100 AS ?indicator)
17{
18  SELECT
19    ?functie
20    ?omvang
21    ?vestiging
22    ?zorg
23    (MAX(?overeenkomst_totaal) AS ?noemer_deel)
24    (SUM(?ziek_totaal_temp) AS ?ziek_totaal)
25    (MAX(?hersteld_totaal_temp) AS ?hersteld_totaal)
26  {
27    SELECT
28      ?functie
29      ?omvang
30      ?vestiging
31      ?zorg
32      ?verzuimperiode
33      (MAX(?dagen_overeenkomst) AS ?overeenkomst_totaal)
34      (MAX(?dagen_ziek_reken) AS ?ziek_totaal_temp)
35      (SUM(?dagen_hersteld_reken) AS ?hersteld_totaal_temp)
36    {
37      BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
38      BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
39      VALUES ?type_verzuim # Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
40          { 
41            onz-pers:ZiektePeriode
42            # onz-pers:ZwangerschapsVerlof
43          }
44      ?functie 
45        a onz-g:OccupationalPositionRole ;
46        onz-g:startDatum ?start_functie .
47        OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie}
48        FILTER (?start_functie <= ?eind_periode && (?eind_functie >= ?start_periode || !BOUND(?eind_functie)))
49        BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_corr)
50        BIND(IF(?eind_functie > ?eind_periode || !BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, ?eind_functie) AS ?eind_functie_corr)
51        OPTIONAL 
52        {
53          ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie .
54          BIND(1 AS ?zorgfunctie)
55        }
56        BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),"Zorg","Niet-zorg") AS ?zorg)
57      ?overeenkomst
58        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
59        onz-g:isAbout ?functie ;
60        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
61      ?locatie 
62        a onz-g:StationaryArtifact ;
63        ^onz-g:isAbout ?overeenkomst ;
64        onz-g:partOf* ?v .
65      ?v 
66        a onz-org:Vestiging ;
67        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
68      ?vest_nr
69        a onz-org:Vestigingsnummer .
70        {
71          ?vest_nr onz-g:hasDataValue ?vestiging .
72        } UNION {
73          BIND ("Totaal organisatie" AS ?vestiging)
74        }
75      ?omvang 
76        a onz-pers:ContractOmvang ;
77        onz-g:partOf ?overeenkomst ;
78        onz-g:isAbout ?omvang_waarde ;
79        onz-g:startDatum ?start_omvang .
80        OPTIONAL {?omvang onz-g:eindDatum ?eind_omvang}
81      FILTER (?start_omvang <= ?eind_functie_corr && (?eind_omvang >= ?start_functie_corr || !BOUND(?eind_omvang)))
82      ?omvang_waarde
83        onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
84        onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
85      ?omvang_waarde_eenheid
86        onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
87        onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
88        onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
89      BIND (?omvang_waarde_getal * ?omvang_waarde_factor / 36 AS ?ptf)
90      BIND (IF(?start_omvang < ?start_functie_corr, ?start_functie_corr, ?start_omvang) AS ?start_omvang_corr)
91      BIND (IF(?eind_omvang > ?eind_functie_corr || !BOUND(?eind_omvang), ?eind_functie_corr, ?eind_omvang) AS ?eind_omvang_corr)
92      ?start_omvang_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_omvang_reken .
93      ?eind_omvang_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_omvang_reken .
94      BIND ((?eind_omvang_reken - ?start_omvang_reken + 1) * ?ptf AS ?dagen_overeenkomst)
95      OPTIONAL {
96        ?persoon
97          onz-g:isParticipantIn ?verzuimperiode .
98        ?verzuimperiode a ?type_verzuim ;
99          onz-g:startDatum ?start_verzuim .
100        ?start_verzuim ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_verzuimduur_reken .
101        OPTIONAL 
102        {
103          ?verzuimperiode onz-g:eindDatum ?eind_verzuim_voorl .
104        }
105        OPTIONAL {
106          ?verzuimperiode
107            onz-g:hasQuality ?verzuimtijd .
108          ?verzuimtijd
109            a onz-pers:VerzuimTijdKwaliteit ;
110            onz-g:hasQualityValue ?verzuimtijdwaarde .
111          ?verzuimtijdwaarde
112            a onz-g:DurationValue ;
113            onz-g:hasDataValue ?ziektepercentage ;
114            onz-g:hasUnitOfMeasure onz-g:percent ;
115            onz-g:startDatum ?start_ziektepercentage .
116          OPTIONAL {?verzuimtijdwaarde onz-g:eindDatum ?eind_ziektepercentage}
117        }
118      }
119      BIND(IF(BOUND(?eind_verzuim_voorl), ?eind_verzuim_voorl, ?eind_periode) AS ?eind_verzuim)
120      ?eind_verzuim ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_verzuimduur_reken .
121      BIND(?eind_verzuimduur_reken - ?start_verzuimduur_reken + 1 AS ?verzuimduur)
122      FILTER(?verzuimduur <= 28 || !BOUND(?verzuimduur)) # Alleen kortdurend verzuim meenemen
123
124      BIND (IF((?start_verzuim <= ?eind_omvang_corr && (?eind_verzuim >= ?start_omvang_corr || !BOUND(?eind_verzuim))), 1, 0) AS ?geen_ziekte_factor)
125      BIND (IF(!BOUND(?verzuimperiode), 0, ?geen_ziekte_factor) AS ?ziekte_factor)
126      BIND (IF(?start_verzuim < ?start_omvang_corr && ?ziekte_factor = 1, ?start_omvang_corr, ?start_verzuim) AS ?start_verzuim_corr)
127      BIND (IF(BOUND(?verzuimperiode) && (?eind_verzuim > ?eind_omvang_corr || !BOUND(?eind_verzuim)) && ?ziekte_factor = 1, ?eind_omvang_corr, ?eind_verzuim) AS ?eind_verzuim_corr)
128      BIND (IF((?start_ziektepercentage > ?eind_verzuim_corr || ?eind_ziektepercentage < ?start_verzuim_corr), 0, 1) AS ?geen_percentage_factor)
129      BIND (IF(!BOUND(?geen_percentage_factor), 0, ?geen_percentage_factor * ?ziekte_factor) AS ?percentage_factor)
130      BIND (IF(?start_ziektepercentage < ?start_verzuim_corr, ?start_verzuim_corr, ?start_ziektepercentage) AS ?start_ziektepercentage_corr)
131      BIND (IF(?eind_ziektepercentage > ?eind_verzuim_corr || !BOUND(?eind_ziektepercentage), ?eind_verzuim_corr, ?eind_ziektepercentage) AS ?eind_ziektepercentage_corr)
132      
133      # Maak dummy verzuim en ziektepercentage datums als deze ontbreken, anders werkt de lookup naar de time:numerPosition niet
134      BIND (IF(BOUND(?start_verzuim_corr), ?start_verzuim_corr, "2023-01-01"^^xsd:date) AS ?start_verzuim_corr_bound)
135      BIND (IF(BOUND(?eind_verzuim_corr), ?eind_verzuim_corr, "2022-12-31"^^xsd:date) AS ?eind_verzuim_corr_bound)
136      BIND (IF(BOUND(?start_ziektepercentage_corr), ?start_ziektepercentage_corr, "2023-01-01"^^xsd:date) AS ?start_zp_bound)
137      BIND (IF(BOUND(?eind_ziektepercentage_corr), ?eind_ziektepercentage_corr, "2022-12-31"^^xsd:date) AS ?eind_zp_bound)
138      ?start_verzuim_corr_bound ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_verzuim_reken .
139      ?eind_verzuim_corr_bound ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_verzuim_reken .
140      ?start_zp_bound ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_zp_reken .
141      ?eind_zp_bound ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_zp_reken .
142
143      BIND ((?eind_zp_reken - ?start_zp_reken + 1)*?ptf*?percentage_factor*(100 - ?ziektepercentage)/100 AS ?dagen_hersteld)
144      BIND ((?eind_verzuim_reken - ?start_verzuim_reken + 1) * ?ptf * ?ziekte_factor AS ?dagen_ziek)
145      BIND (IF(!BOUND(?dagen_ziek), 0, ?dagen_ziek) AS ?dagen_ziek_reken)
146      BIND (IF(!BOUND(?dagen_hersteld), 0, ?dagen_hersteld) AS ?dagen_hersteld_reken)
147    }
148    GROUP BY ?vestiging ?zorg ?functie ?omvang ?verzuimperiode ?vestiging ?zorg
149  }
150  GROUP BY ?vestiging ?zorg ?functie ?omvang
151}
152GROUP BY ?vestiging ?zorg
153ORDER BY ?vestiging DESC(?zorg)
154

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!