Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

19.4 - Liquiditeit, Quick ratio

Indicator

Definitie: Quick ratio wordt gedefinieerd als (Vlottende activa (incl. liquide middelen) - Voorraad) / (Kortlopende schulden)

Teller: (Vlottende activa (incl. liquide middelen) - Voorraad) op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: Kortlopende schulden op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Toelichting

Deze indicator berekent de Quick ratio van de organisatie. Grotere kortlopende schulden (passiva) dan kortlopende tegoeden (activa) betekent dat deze schulden op korte termijn niet afgelost zouden kunnen worden.

Uitgangspunten

  • De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Quick ratio = ("B Vlottende activa" - "B.I Voorraden") / "G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)"

De schuingedrukte begrippen zijn gedefinieerd in indicator 18.1, 18.2, en 18.3.

KentalWaarde
Quick ratioStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!