Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

13.3.2 Percentage doorstroom personeel in loondienst naar oplopend kwalificatieniveau - peildatum 1-4-2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.3
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13	(SUM(?stijging_kwalificatieniveau) AS ?tel)
14	(SUM(?aantal_medewerkers) AS ?noemer)
15	(SUM(?stijging_kwalificatieniveau)/SUM(?aantal_medewerkers) AS ?indicator)
16WHERE
17{  
18  {
19    SELECT 
20      ?medewerker
21      (MAX(?niveau_number) AS ?kwalificatie_peildatum)
22    WHERE
23    {  
24      # definieer peildatum
25      BIND("2023-04-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
26
27      # selecteer medewerkers met functie
28      ?medewerker 
29        a onz-g:Human ;
30        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer/ onz-g:isAbout ?functie .
31
32      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
33      ?functie 
34        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
35        onz-g:startDatum ?start_functie ;
36        a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau .
37      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
38        onz-g:eindDatum ?eind_functie}
39      
40      # selecteer kwalificatie niveau en converteer naar integer
41      ?functie_niveau
42        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
43        rdfs:label ?niveau .
44      BIND(xsd:integer(REPLACE(?niveau, "\\D+", "")) AS ?niveau_number)
45      
46      # filter medewerkers met kwalificatieniveau 1 t/m 6
47      FILTER((?niveau_number >=1) && (?niveau_number <=6))
48      
49      # filter de functies relevant tijdens de peildatum
50      FILTER (?start_functie <= ?peildatum && ((?eind_functie >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_functie))))
51    }
52    GROUP BY ?medewerker 
53	}
54  {
55    SELECT 
56      ?medewerker
57      (MAX(?niveau_number) AS ?kwalificatie_kwartaal)
58    WHERE
59    {  
60      # definieer peildatum 
61      BIND("2023-04-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
62
63      # functie om kwartaal eerder de berekenen 
64      BIND((?peildatum - "P3M"^^xsd:duration) AS ?kwartaal_datum)
65      
66      # selecteer medewerkers met functie
67      ?medewerker 
68        a onz-g:Human ;
69        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer/ onz-g:isAbout ?functie .
70      
71      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
72      ?functie 
73        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
74        onz-g:startDatum ?start_functie ;
75        a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau .
76      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
77        onz-g:eindDatum ?eind_functie}
78      
79      # selecteer kwalificatie niveau en converteer naar integer
80      ?functie_niveau
81        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
82        rdfs:label ?niveau .
83      BIND(xsd:integer(REPLACE(?niveau, "\\D+", "")) AS ?niveau_number)
84      
85      # filter medewerkers met kwalificatieniveau 1 t/m 6
86      FILTER((?niveau_number >=1) && (?niveau_number <=6))
87      
88      # filter de functies relevant tijdens de kwartaal_datum
89      FILTER (?start_functie <= ?kwartaal_datum && ((?eind_functie >= ?kwartaal_datum)||(!BOUND(?eind_functie))))
90    }
91    GROUP BY ?medewerker
92	}
93  # definieer teller en noemer
94  BIND(1 AS ?aantal_medewerkers)
95  BIND(IF(?kwalificatie_kwartaal < ?kwalificatie_peildatum, 1, 0) AS ?stijging_kwalificatieniveau)
96}
97

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!