Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

12.2.2 Verzuimfrequentie (incl. zwangerschapsverlof) Q2 2023

Indicator

Definitie: De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen (inclusief zwangerschapsverlof) en het aantal personeelsleden.

Teller: Aantal ziekmeldingen.

Noemer: Aantal arbeidsovereenkomsten.

Omschrijving

Het aantal nieuwe ziekmeldingen ten op zichte van het aantal personeelsleden in een kwartaal.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau, per vestiging en voor zowel zorg/niet-zorg gerelateerde functies. Ook worden per categorie aantallen en totalen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle personen met een of meerdere arbeidsovereenkomsten (met zorg- en niet-zorggerelateerde functies) worden geïncludeerd.
  • Per vestiging en voor de gehele organisatie.
  • De zorgaanbieder geeft zelf aan welke meldingen nieuwe ziekmeldingen betreffen.
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof worden geincludeerd.

Berekening

  1. Selecteer alle personen met een of meerdere arbeidsovereenkomsten in het kwartaal.
  2. Bepaal o.b.v. elke arbeidsovereenkomst uit stap 1 de vestiging en het aantal nieuwe ziekmeldingen inclusief zwangerschap in het kwartaal.
  3. Bereken o.b.v. stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal arbeidsovereenkomsten.
  4. Bereken o.b.v. stap 2 per vestiging en voor de totale organisatie het aantal nieuwe ziekmeldingen (inclusief zwangerschap).
  5. Bereken de indicator door per vestiging en voor de totale organisatie de resultaten uit stap 4 te delen door de resultaten uit stap 3 en te vermenigvuldigen met 100%.

Vestiging: Naam vestiging

Kwartaal: mm-jj t/m mm-jj

OrganisatieonderdeelAantal arbeidsovereenkomstenAantal nieuwe ziekmeldingenVerzuimfrequentie excl. zwangerschap
Totaal organisatieStap 3Stap 4Stap 5
Vestiging 1Stap 3Stap 4Stap 5
Vestiging 2Stap 3Stap 4Stap 5
Vestiging NStap 3Stap 4Stap 5

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!