Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

6.1.2 Percentage ingezette uren personeel per kwalificatieniveau Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 6.1
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11SELECT 
12  ?vestiging
13  ?kwalificatie_niveau
14  (?kwalificatie_uren AS ?ingezette_uren)
15  ((?kwalificatie_uren/?totaal_uren)*100 AS ?percentage)
16WHERE 
17{  
18  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per kwalificatieniveau en vestiging
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      ?kwalificatie_niveau
23      (SUM(?uren) AS ?kwalificatie_uren)
24    WHERE
25    {
26      # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per 
27      SELECT DISTINCT
28        ?gewerkte_periode
29        ?start_werk
30        ?eind_werk
31        ?uren
32        ?kwalificatie_niveau
33        ?vestiging
34      WHERE 
35      {   
36        BIND ('2023-04-01'^^xsd:date AS ?start_periode)
37        BIND ('2023-06-30'^^xsd:date AS ?eind_periode)
38        
39        # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
40        ?functie 
41          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
42          a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
43          onz-g:startDatum ?start_functie .
44        OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie . }
45        
46        FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
47        BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
48          IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
49        ) AS ?eind_functie_reken)
50        BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
51        
52        ?overeenkomst 
53          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
54          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?medewerker ;
55          onz-g:isAbout ?locatie_contract ;
56          onz-g:isAbout ?functie .
57
58        ?functie_niveau
59          a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
60          rdfs:label ?kwalificatie_niveau .
61
62        # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
63        ?gewerkte_periode 
64          a onz-pers:GewerktePeriode ;
65          onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
66          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
67          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ; 
68          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren_voor_correctie .
69        OPTIONAL{?gewerkte_periode onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie_werk .}
70        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
71        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
72        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
73        FILTER(?start_werk >= ?start_functie_reken && ?eind_werk <= ?eind_functie_reken)
74
75        ?locatie_contract a onz-g:StationaryArtifact
76        BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk), ?locatie_contract, ?locatie_werk) AS ?locatie)
77        
78        # selecteer locatie met bijbehorende vestiging
79        {
80          ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
81          ?vestiging_uri 
82            a onz-org:Vestiging ;
83            onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
84          ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
85            onz-g:hasDataValue ?vestiging .
86        } UNION {
87          # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
88          ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
89          ?organisatie_uri
90            a onz-g:Business ;
91            rdfs:label ?Organisatie .
92          BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
93        }
94
95        BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk) && BOUND(?vestiging_uri), 0, 1) AS ?correctie)
96        BIND(?uren_voor_correctie * ?correctie AS ?uren)
97      }
98    }
99    GROUP BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau
100  }
101  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per vestiging
102  {
103    SELECT 
104      ?vestiging
105      (SUM(?uren) AS ?totaal_uren)
106    # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per vestiging
107    WHERE
108    {
109      SELECT DISTINCT
110        ?gewerkte_periode
111        ?start_werk
112        ?eind_werk
113        ?uren
114        ?vestiging
115      WHERE 
116      { 
117        BIND ('2023-04-01'^^xsd:date AS ?start_periode)
118        BIND ('2023-06-30'^^xsd:date AS ?eind_periode)
119
120        # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
121        ?functie 
122          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
123          onz-g:startDatum ?start_functie .
124        OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie . }
125        
126        FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
127        BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
128          IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
129        ) AS ?eind_functie_reken)
130        BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
131        
132        ?overeenkomst 
133          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
134          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?medewerker ;
135          onz-g:isAbout ?locatie_contract ;
136          onz-g:isAbout ?functie .
137        
138        # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
139        ?gewerkte_periode 
140          a onz-pers:GewerktePeriode ;
141          onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
142          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
143          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ; 
144          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren_voor_correctie .
145        OPTIONAL{?gewerkte_periode onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie_werk .}
146        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
147        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
148        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
149        FILTER(?start_werk >= ?start_functie_reken && ?eind_werk <= ?eind_functie_reken)
150
151        ?locatie_contract a onz-g:StationaryArtifact
152        BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk), ?locatie_contract, ?locatie_werk) AS ?locatie)
153
154        # selecteer locatie met bijbehorende vestiging
155        {
156          ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
157          ?vestiging_uri 
158            a onz-org:Vestiging ;
159            onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
160          ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
161            onz-g:hasDataValue ?vestiging .
162        } UNION {
163          # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
164          ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
165          ?organisatie_uri
166            a onz-g:Business ;
167            rdfs:label ?Organisatie .
168          BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
169        }
170
171        BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk) && BOUND(?vestiging_uri), 0, 1) AS ?correctie)
172        BIND(?uren_voor_correctie * ?correctie AS ?uren)
173      }
174    }
175    GROUP BY ?vestiging
176  }
177}
178ORDER BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau
179

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!